بازسازی ساختمان

حتما شنیدید که در بیان بد بینی و خوش بینی از اصطلاح گذاشتن عینک بد بینی و خوش بینی و مشاهده دنیا به رنگی خاص استفاده میکنند ... دیدن دنیا به رنگی خاص و تشدید یک رنگ از مهمترین عوامل موثر در نحوه ی برخورد خوب یا بد افراد جامعه است و مطمئنا دیدن آسمانی سرخ با دیدن آسمان آبی با کنتراست بالا دو حس مختلف را به فرد القا میکند . این تفاوت را می توان در ایده ای جالب در یک فضای شهری آیکونیک در دانمارک مشاهده کرد. اولفور الیاسون با طراحی راهرویی دایره ای به شعاع یک و نیم کیلومتر که جداره های آن هر صد و پنجاه متر یک بار به رنگی خاص تغییر میکنه . این کار به شما این امکان رو میده که درکی پانورما و ۳۶۰ درجه از فضای شهر رو داشته باشید با این خصوصیت که تبدیل رنگ ها به هم به صورت پیوسته و بدون اختلاف فاحش رنگی طراحی شده است.

بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان
بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان
×

 

 

 

instagram70-x-70 تازه های دنیای معماری   telegram70-x-70 تازه های دنیای معماری