بازسازی ساختمان

از هزاران نکته مثبت اقلیمی وجود پوشش گیاهی  در نمای جنوبی ساختمان ها که بگذریم ٬ ایجاد این حریم خصوصی فوق العاده با یک نوع گیاه ارزشمند است. این کار از دفتر معماری معمار ژاپنی هایدئو کوماکی با یک پوشش ساده و بدون متریالی خاص کار با ارزشی را انجام داده است ... دیتیل اجرایی این کارها پیچیده نیست اما شناخت کافی از پوشش گیاهی و نیازهای اصولی آنها همراه با توجه به بافت طبیعت اطراف ضروری است.

 

بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان
×

 

 

 

instagram70-x-70 تازه های دنیای معماری   telegram70-x-70 تازه های دنیای معماری