به وب سایت شخصی مهندس فرزین غیبی خوش آمدید.

مهندس ناظر و مجری (عضو نظام مهندسی استان تهران)

 

 

 سالها فعالیت در زمینه های مختلف طراحی وبعد از نظارت پروژه های ساختمانی و همچنین تحصیلات و تحقیقات آکادمی وتجربی درصنعت بزرگ ساختمان وفراهم آمدن بستری مناسب از نظر نیروی انسانی متعهد وکارآمد ونیز آزمون وخطاهای فراوان در استفاده از مصالح نوین مارا براین داشت تا تجارب خودرا درجهت زیباسازی وبهینه سازی بادرنظرگرفتن نکات ایمنی و کاهش هزینه ها وکوتاه کردن مدت زمان پروژه ها با شما عزیزان درمیان گذاشته تا به امید خداوند متعال ایرانی آبادتر و ساختمان هایی زیباتر و مقاوم تر داشته باشیم .